Refactoring aplikacji SAP Fiori

W ostatnim czasie zajmowaliśmy się ciekawą aplikacją do zarządzania alokacjami oraz promocjami. Dzięki aplikacji każdy sklep może za pomocą przeglądarki internetowej zalogować się do aplikacji i ma możliwość przeglądu nadchodzących alokacji lub zaktualizować ilości produktów do zamówienia lub ilości produktów w alokacji. Aplikacja została zaimplementowana w technologii SAP Fiori. SAP...

Event Storming – pierwszy krok do DDD?

„In any Event Storming session of all different kinds, everyone knows what everyone else knows“- Dan North   Event Storming jest metodą odkrywania i konkretyzowania informacji o domenie biznesowej, w ramach której wytwarzane jest oprogramowanie. Handel, Telekomunikacja, Finanse, Edukacja, Prawo, Medycyna – domen biznesowych, z którymi w codziennej pracy spotykają się...

Model C4, czyli cztery kroki do udokumentowania architektury oprogramowania

Czy można zobrazować i jednocześnie udokumentować architekturę oprogramowania w zaledwie czterech krokach? Zgodnie z założeniami modelu C4, większość systemów można przedstawić za pomocą maksymalnie czterech diagramów w sposób na tyle szczegółowy, że umożliwi on implementację architektury systemowej przez zespoły programistyczne. W FIS-SST postanowiliśmy sprawdzić powyższe założenia, wdrażając podejście C4 w...